logo

KLUB 7 – projekt suradnje LAG-ova ( TO 19.3.2.)

KLUB 7

Projekt međuteritorijalne suradnje LAG-ova

“Turistički klub proizvoda”

Zašto Klub 7?

LAG-ovi u RH se susreću s problemom osipanja partnerstva i udaljavanja od dionika prema kojima bi trebali usmjeriti svoj rad, zbog povećanog administrativnog opterećenja, te je zamjetan pad motivacije za sudjelovanje u LEADER procesu, ali i njegovo nepoznavanje i nerazumijevanje na terenu. Osnovne zadaće LAG-ova su animacija s ciljem poticanja dionika da djeluju u vlastitim inicijativama i surađuju na rješavanju zajedničkih problema kroz interdisciplinarne međusektorske mreže. Animacija je nezaobilazni dio LEADER metodologije kojim se adresiraju ruralni problemi i kako bi se stvoirla pozitivna vizija budućnosti.

Što je Klub 7?

LAG Akademija je namijenjena zaposlenicima, članovima i volonterima LAG-ova, te dionicima s ruralnih područja partnera, ali i općoj ruralnoj populaciji u RH i hrvatskim LAG-ovima (potencijalno i LAG-ovima, stručnjacima i dionicima iz regije na istom govornom području). Edukacije se provode kroz program stručnog usavršavanja i internog trasfera znanja, s ciljem napređenja razine poslovnog znanja, usvajanja novih vještina i kompetencija, razvijanja komunikacije i međuljudskih odnosa. Dionike s uključenih LAG područja je potrebno educirati o partnerskom radu, umrežiti ih i pružiti im osnovna znanja i vještine o razvoju poduzetničkih aktivnosti na LAG područjima s ciljem stvaranja novih mogućnosti održive zarade.

Klub 7 se provodi kroz:

 1. standardne oblike edukacije (seminare i radionice)
 2. druge specifične oblike edukacije (workshop-ove, prezentacije, analize slučajeva, treninge poslovnih vještina, e-learning, praktične vježbe, team-building radionice, interaktivne grupne i timske radove, okrugle stolove, networking evente

Koje potrebe zadovoljava Klub 7?

 1. Unapređivanje ljuskog kapitala
 2. Stjecanje i razvijanje općih i specifičnih znanja i sposobnosti potrebnih u svakodnevnom poslovanju
 3. Sustavno pohranjivanje znanja unutar LAG-a
 4. Olakšavanje interne komunikacije i transparentnost informacija
 5. Povećanje efikasnosti / uvećanje sposobnosti rješavanja problema
 6. Povećanje kvalitete savjetodavnih usluga
 7. Zadovoljstvo / samopouzdanje zaposlenika
 8. Motivacija i animacija ruralnog stanovništva
 9. Izvor novih ideja
 10. Umrežavanje i edukacija dionika unutar i izvan područja matičnog LAG-a

Na koji način Klub 7 zadovoljava potrebe LAG-ova i njihovih dionika?

 1. Ulaganjem u znanje
 2. Kroz interni transfer znanja i angažman eksternih stručnjaka
 3. Kreiranjem baza znanja
 4. Poticanjem interne komunikacije
 5. Kroz treninge vještina
 6. Ososbni razvoj zaposlenika
 7. Kroz brainstorming, razmjene ideja i iskustava

Koji su ciljevi projekta Klub 7?

Opći cilj: povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva o razvoju poduzetničkih aktivnosti, strateškom planiranju, partnerskom radu i umrežavanju, te upravljanju resursnom osnovom.

Specifični ciljevi:

 1. poboljšanje kapaciteta LAG-ova za pružanje savjetodavnih usluga u okviru LEADER / CLLD pristupa
 2. poboljšanje tehnika animacije i umrežavanja na LAG područjima
 3. povećanje razine znanja i informiranosti lokalnog ruralnog stanovništva za poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, stvaranja novih mogućnosti zarade i diversifikaciju gospodarskih aktivnosti

Glavne isporuke projekta:

 • vodič za animaciju dionika u ruralnim područjima – edukativni materijal koji sakuplja znanja i iskustva partnera s ciljem poticanja inicijativa zajednice u provedbi CLLD metodologije i LEADER pristupa
 • vodič za poticanje poduzetništva, diversifikacije djelatnosti i dodavanje vrijednosti proizvodima i uslugama u ruralnim područjima – edukativno – informativni materijal
 • digitalna baza znanja – suradnički portal 8 LAG-ova parntnera služi kao centralno  mjesto pohrane općeg znanja o LEADER pristupu i CLLD netodologiji za ruralno stanovništvo i potencijalne i postojeće poduzetnike, te djelatnike, članove i volontere u LAG-ovima

Projektni partneri:

 • LAG Terra Liburna
 • LAG Bosutski niz
 • LAG Marinianis
 • LAG Zagora
 • LAG Frankopan
 • LAG Šumanovci
 • LAG Sjeverna Bilogora

 

Financiranje projekta: Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Datum prijave: 21.09.2022.

Datum donošenja Odluke o dodjeli sredstava: 30.11.2022.

Ugovorno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnog razvoju

Vrijednost projekta: 1.220.585,30HRK /161.999,51 EUR

Udio LAG Zagora: 173.396,00 HRK /23.013,60 EUR

Trajanje projekta: 13 mjeseci

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X