logo

Provedba aktivnosti projekta “KLUB 7” na području LAG-a Zagora

 

Od 12. do 14. listopada, članovi i dionici sveukupno 7 hrvatskih LAG-ova boravili su na području LAG-a Zagora s ciljem realizacije dijela projektnih aktivnosti projekta „Klub 7“ kojeg su prijavili na otvoreni natječaj APPRRR-a za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a u skladu sa svojim lokalnim razvojnim strategijama za isto razdoblje.

Na području LAG-a Zagora, u razdoblju od 12.-14. listopada 2022. godine boravilo je sveukupno 24 dionika s područja 6 hrvatskih LAG-ova: Terra Liburna, Frankopan, Marinianis, Sjeverna Bilogora, Šumanovci i Bosutski niz, te dodatnih 10-15 dionika s područja LAG-a Zagora (članova i volontera), kako bi sudjelovalo u dijelu edukacija vezanim uz mogućnosti korištenja kulturne baštine kao komparativne prednosti u stvaranju novog turističkog proizvoda kojim se područje može prilagoditi zahtjevima modernih gostiju, stvoriti dodatne razloge za dolazak turista, povećati trženje proizvoda na lokalnoj razini i tako stvoriti kompleksni suradnički turistički proizvod dostupan gostima, uhodan i spreman za trženje putem turističkih agencija.  Upravo na području LAG-a Zagora u prostorijama novouređenog Društvenog PRESS centra te na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Plazibat u Dugopolju, 13.10.2022. godine održana su predavanja iz drugog modula („Kulturna baština u funkciji razvoja turizma“) iz niza od 7 edukacijskih modula. Predavanja je održala prof. Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Javne ustanove u kulturi „Tvrđava kulture Šibenik“.

Kako je planirano projektom „Klub 7“ kroz 13 mjeseci trajanja projekta educirati što veći broj osoba koje u ruralnim prostorima sudjeluju u isporuci turističkih proizvoda: turističkim zajednicama, turističkim agencijama, jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama ili udrugama koje upravljaju značajnim kulturnim ili prirodnim dobrima, te pružateljima ugostiteljskih usluga u turizmu, ali i svima onima koji svojim proizvodima opskrbljuju ugostiteljske objekte, posebice malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tako su s područja LAG-a Zagora u aktivnostima na svom području aktivno sudjelovali: predstavnici JLS-ova (Općina Dicmo i Dugopolja), predstavnici turističke zajednice (TZ Općine Dugopolje), predstavnici ostalih javnih ustanova (Javne ustanove SDŽ „More i krš“, Interpretacijskog centra „Skrivena Dalmacija“ iz Dugopolja i Razvojne agencije Općine Dugopolje ODRAZ), predstavnici tvrtki i OPG-ova koji se bave proizvodnjom, ugostiteljstvom i turizmom (OPG Plazibat; Stella Mediteranea d.o.o.), predstavnici udruga (KUD „Pleter“ iz Dugopolja, Udruga „Kliški uskoci“ iz Klisa), turističkog prijevoznika („Fićo“).

     

Na drugom od sedam događanja sudionici su u okviru pripremljenog turističkog itinerera pod nazivom „Vremeplov pod zlatnom planinom“ posjetili Špilju Vranjaču (geomorfološki spomenik prirodne baštine RH) u Kotlenicama (Dugopolje), Tvrđavu Klis u Klisu, etno-agro park „Stella Croatica“ u Mihovilovićima (Klis) i izletište izvora Jadra na području općine Klis. Na svakom pojedinačnom lokalitetu, kojeg su sudionici obišli vozeći se u oldtimer osobnim vozilima tipa Zastava 750 (popularni „fićo“ i „kombi-fićo“ osiguranih od strane lokalnog prijevoznika, obrta „Fićo“) osigurana turistička pratnja i interpretacija u kojoj su sudjelovali predstavnici i/ili upravitelji pojedinih lokaliteta: vlasnici obrta – koncesionari „Špilje Vranjače“, uposlenici tvrtke „Stella Mediterranea“, udruge „Kliški uskoci“, djelatnici turističke agencije).

Odabranim turističkim itinererom nastojalo se odgovoriti jednom od ciljeva projekta “KLUB 7” – stvaranja preduvjeta za  kreiranje turističkih klubova proizvoda kao inovativnog i u Hrvatskoj nepoznatog modela ekonomsko-društvene suradnje, koji bi trebao povezati ključne dionike u njegovu izvođenju i na taj način potaknuti lokalnu ekonomiju i povećati vidljivost nekog turističkog područja. Itinerer koji je u cijelosti zamišljen kao događaj koji se oslanja na povijesnu i kulturnu baštinu dijela splitskog zaleđa (područja LAG-a Zagora) namijenjen je gostima sa izraženim sklonostima za kulturni i povijesni turizam, a naglasak je na uživanju u raznovrsnom doživljaju: storytellingu i dobroj turističkoj interpretaciji lokaliteta, raznovrsnosti ponude koja se dotiče svih kulturnih aspekata, osobito arheologije, etnologije i gastronomije ali i uz poseban odmak u osiguranom turističkom transportu. Sudionici projekta na području LAG-a Zagora, ispunili su i pripremljene evaluacijske listiće koji će biti podlogom za ocjenu doživljenog i unapređenje mogućeg, a cjelokupni itinerer popraćen je i medijski s ciljem njegove daljnje promocije.

Projekt „Klub 7“, vrijedan 1.220.585,30 kn financira se putem tipa operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ovim događajem završen je ciklus itinerera Južne Hrvatske (predviđen u 2022. godini), dok će se aktivnosti vezane uz turističke klubove proizvoda Sjeverne Hrvatske provoditi tijekom 2023. godine.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X