logo

LAG Zagora objavljuje V. LAG natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva

Dana 25.03.2022. godine LAG Zagora objavio je V. LAG natječaj / II. natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18), Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 25.03.2022. godine objavila je V. LAG natječaj / II. natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a Zagora „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa Zagora objavila je V. LAG natječaj / II. natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Zagora 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2.705.616,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK (odnosno 15.000,00 EUR), s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području LAG-a Zagora (općine Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevicu i Muć). Potpora se dodjeljuje prihvatljivim korisnicima za ulaganja na području LAG-a Zagora.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA: 12.04. – 13.05.2022. godine.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe ovog Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com, od dana objave natječaja do dana početka podnošenja prijave projekata.

Odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.lag-zagora.hr.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

A)TEKST I. LAG NATJEČAJA za T.O. 1.1.3.

Tekst V. LAG Natjecaja za TO 6.3.1. LRS LAG Zagora

 

B)OBRASCI:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B – Poslovni plan opisni dio

Obrazac B – Poslovni plan tablicni dio

Obrazac C – Izjava o velicini

 

C)PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnosenje prijave projekta

Prilog II – Popis proizvoda

Prilog III – Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV – Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog V – Popis naselja na podrucju LAG-a Zagora

Prilog VI – Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog VII – EVPG kalkulator

Prilog VIII – Pravilnik za odabir projekata na natjecajima LAG-a Zagora – verzija III

 

INFORMATIVNE RADIONICE:

Djelatnici ureda LAG-a Zagora održati će informativne radionice za potencijalne prijavitelje sukladno sljedećem rasporedu:

utorak, 29.03.2022., u Općini Muć, prostorije KUD-a „Branimir 888“ u Gornjem Muću, s početkom u 18:00 h,

srijeda, 30.03.2022., u Općini Dugopolje, Dom kulture u Dugopolju, s početkom u 18:00 h,

četvrtak 31.03.2022., u Općini Dicmo, prostorije Vatrogasnog doma, Sušci 9 (stara škola), s početkom u 18:00 h,

petak, 01.04.2022., u Općini Lećevica, Društveni dom u Radošiću, Ante Kužića 142, s početkom u 11:00 h,

petak, 01.04.2022., u Općini Klis, vijećnica Općine Klis, s početkom u 18:00 h.

 

Prezentacija s radionice za 5. LAG natječaj – 2. za TO 1.1.3.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X