logo

LAG Zagora objavljuje novi natječaj: III. natječaj za TO 3.1.1 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”

Lokalna akcijska grupa Zagora, 28.07.2023. godine objavljuje VI. po redu LAG natječaj za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020., odnosno III. LAG Zagora natječaj za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021, 134/21, 10/2023), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18), Lokalna akcijska grupa Zagora  objavljuje 28.07.2023. svoj III. natječaj LAG-a Zagora za provedbu tipa operacije 3.1.1. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

sa područja općina: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

Rok za podnošenje prijava projekata je od  16.08.2023.  do 18.09.2023. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi:  46.521,56 EUR.

Visina potpore po nositelju (sukladno LRS LAG-a Zagora za razdoblje od 2014.-2020.) od minimalno 15.000,00 EUR do najviše 70.000,00 EUR (s PDV-om). Ukupna vrijednost projekta ne smije prelaziti iznos od 125.000,00 EUR-a (s PDV-om).

Intenzitet potpore po nositelju projekta:

  • Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. skupinu (Dugopolje);
  • Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VI. skupinu (Klis);
  • Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. (Dicmo, Lećevica, Muć)

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Sve ostale informacije možete pronaći u slijednom tekstu natječaja i odnosnoj natječajnoj dokumentaciji /obrascima i prilozima/.

 

NATJEČAJ:

Tekst natječaja LAG-a Zagora za TO 3.1.1.

 

OBRASCI:

Obrazac A – Prijavni obrazac – LAG Zagora 

Obrazac B – Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore – LAG Zagora

 

PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – LAG Zagora

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova – LAG Zagora

Prilog III – Opis projekta – LAG Zagora

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave – LAG Zagora

Prilog V – Uputa MZOIE – LAG Zagora

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza – LAG Zagora

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi – LAG Zagora

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti JLS – LAG Zagora

Prilog IX – Kriteriji odabira – LAG Zagora

Prilog X – Predložak za izračun neto prihoda – LAG Zagora

Prilog XI – Popis JLS i naselja iz obuhvata LAG-a Zagora za ovaj natječaj

 

PISANI UPITI

Upite vezane za odredbe Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na prethodno naznačenu mail adresu LAG-a Zagora.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-zagora.hr/ : LAG natječaj / VI. LAG ZAGORA NATJEČAJ (III. NATJEČAJ ZA TO 3.1.1.) – PITANJA I ODGOVORI – OTVOREN NATJEČAJ).

 

INFORMATIVNE RADIONICE:

Djelatnici ureda LAG-a Zagora održati će informativne radionice za potencijalne prijavitelje u ponedjeljak, 7. kolovoza 2023. godine u Društvenom PRESS Centru Športskog centra „Hrvatski vitezovi“, Ulica matice hrvatske 11, Dugopolje,  s početkom u 10:00 i 17:00.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X