Lokalni natječaji


European Cultural Foundation, u suradnji s drugim fondacijama, osnovala je fond namijenjen podršci kulturnim inicijativama (velikim i malim) koje rade na jačanju solidarnosti i ideje Europe kao zajedničkog javnog prostora kao odgovor na trenutnu globalnu krizu i njezine posljedice, te temeljem toga otvorila prvi javni natječaj za civilno društvo.

Read More

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. g. tri natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i to za provedbu tipova operacija: 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo; 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“; 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

Read More

Dana 03.12.2019. godine LAG Zagora je održao redovitu sjednicu Skupštine na kojoj je usvojio tekst natječaja, natječajnu dokumentaciju i interne procedure za provođenje novog, trećeg po redu LAG Zagora natječaja za TO 1.1.2. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz LRS LAG-a Zagora, koji odgovara nacionalnom natječaju za tip operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Read More

Marijan Armanda iz Koprivna, nositelj OPG-u Armanda Marijan, aktivni član Lokalne akcijske grupe Zagora, danas je u Zagrebu svečano potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih 200.000 EUR za realizaciju projekta izgradnje i opremanja ruralne kuće za odmor u naselju Koprivno u općini Dugopolje iz podmjere 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Read More