logo

Novi natječaji za Podmjeru 4.1. tipovi operacija 4.1.1., 4.1.2 i 4.1.3.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. g. tri natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i to za provedbu tipova operacija: 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo; 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“; 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

Status natječaja: Objavljen. Prijave se zaprimaju od 2. 1. 2020. godine od 12:00 sati

Najvažniji detalji svakog pojedinog natječaja slijede u nastavku:

Podmjera 4.1. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

Potpore za stočarstvo

Natječaj se provodi odvojeno za dvije skupine poljoprivrednih gospodarstava, i to za “male korisnike” ekonomske veličine od minimalno 8.000 € do 25.000 €, te za skupinu s ekonomskom veličinom preko 25.000 eura. Na natječaju su prihvatljivi prijavitelji također i proizvođačke organizacije te zadruge.

Prijavitelji poljoprivredna gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Registar poreznih obveznika dulje od 12 mjeseci, osim mladih poljoprivrednika, koji mogu biti upisani i kraće. Sve uvjete prihvatljivosti provjerite na poveznici.

Prihvatljivi projekti provode se u sektoru tovnog govedarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos bespovratne potpore po projektu je 5.000 eura.

Najveći iznos bespovratne potpore po jednom projektu je 200.000 eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova) 500.000 eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova), a za korisnike početnike do 100.000 eura za korisnike početnike

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi: Prijave se zaprimaju od 2. 1. 2020. godine od 12:00 sati do 28. 2. 2020. godine do 12:00 sati.

Podmjera 4.1. Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika proizvođačke organizacije a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.

Najniža bespovratna potpora po projektu iznosi 5.000 eura

Najviša bespovratna potpora po projektu iznosi 300.000 eura osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 eura.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi: Zahtjevi za bespovratnu potporu podnose se od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Podmjera 4.1. TO 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.

Najniža bespovratna potpora po projektu iznosi 5.000 eura

Najviša bespovratna potpora po projektu iznosi 1.000.000 eura osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 eura.

Intenzitet bespovratne potpore po projektu iznosi:

  • 70% za mlade poljoprivrednike
  • 70% ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • 70% ako je laganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.
  • 50% za sve ostale

Rokovi: Prijave na natječaj podnose se od 2. 1. 2020. g. od 12:00 sati do 31. 3. 2020. g.  do 12:00 sati.

Za sve informacije, više na linkovima:

a) Natjecaj za TO 4.1.1 ,

b) Natječaj za TO  4.1.2,

c) Natječaj za TO 4.1.3

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X