logo

LAG Zagora na dvodnevnoj radionici “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.”

Vukovar radionica 1U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Mreže za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u Vukovaru se 09. i 10. studenog 2017. održava radionica za lokalne akcijske grupe “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.” Radionica je usmjerena na operativnu razinu konkretne provedbe pripreme i raspisa LAG natječaja, izbora i odobravanja projekata, te isplatu po odabranim projektima.

Cilj radionice je predstavnicima LAG-a objasniti status provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i plan provedbe za 2018., te status provedbe Mjere 19 zajedno s novim Pravilnikom koji je na snazi od 14. rujna 2017. Polaznici će se upoznati i s nacrtom Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera i smjernicama za provedbu postupka odabira projekata, a svakako će se raspravljati i o izmjeni/usklađivanju lokalne razvojne strategije, pripremi i provedbi LAG natječaja, te projektima suradnje.

 

Vukovar radionica 2

 

U ime LAG-a Zagora, na dvodnevnoj radionici sudjeluju predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić, i voditeljica ureda, gđa Marijana Botić Rogošić.

Edukativni sadržaj s radionice:

Nacrt-Smjernice za provedbu postupka odabira projekata

Nacrt-Sporazum o suradnji-APPRRR-LAG

Prezentacija Izmjene, usklađivanje lokalne razvojne strategije, APPRRR

Prezentacija Pravilnik M19, MP

Prezentacija Status M19, MP

Prezentacija Smjernice za provedbu postupak odabira projekata, APPRRR

Prezentacija PRR, MP

Projekcija-TO-Plan provedbe LRS-povećanje alokacije-tehnika usklađivanja-final.

Projekcija-TO-Plan provedbe LRS-smanjenje alokacije-tehnika usklađivanja-final.

RL-nedovoljno sredstava-administrativna obrada

UO-temeljna načela

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X