logo

LAG Zagora objavljuje treći po redu LAG natječaj za TO 1.1.2 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Lokalna akcijska grupa Zagora, 4 prosinca 2019. godine objavljuje III. LAG natječaj za tip operacije 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. za prihvatljive korisnike s područja obuhvata LAG-a Zagora

Lokalna akcijska grupa Zagora, 4. prosinca 2019. godine objavljuje III. LAG natječaj za tip operacije “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18) Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 4.12.2019.godine objavila je svoj treći po redu LAG natječaj LAG-a Zagora: natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, a koji je sukladan tipu operacije 4.2.1.  iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata,  odnosno s područja općina: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

Rok za podnošenje prijava projekata je od  27.prosinca 2019. do 31.siječnja 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 222.375,00 kn.

Visina potpore po nositelju projekta iznosi od minimalno 15.000,00 EUR do najviše 30.000,00 EUR u kunskoj  protuvrijednosti. Ukupna vrijednosti projekta ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 EUR-a (u kunskoj protuvrijednosti / bez PDV-a).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Sve ostale informacije možete pronaći u slijednom tekstu natječaja i odnosnoj natječajnoj dokumentaciji /obrascima i prilozima/.

TEKST NATJEČAJA 

LAG Zagora – natjecaj TO 1.1.2 – tekst natjecaja

 

 

OBRASCI NATJEČAJA 

Obrazac A – Prijavni obrazac 

Obrazac B – Plan nabave 

Obrazac C – Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima 

Obrazac D – Izjava o velicini poduzeca 

Obrazac E – Financijska konstrukcija projekta

 

PRILOZI NATJEČAJA 

Prilog I. – Dokumentacija za podnosenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troskova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogucnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu prostupka jednostavne nabave

Prilog VI. – Pojasnjenje kriterija odabira

Prilog VII. – Pravilnik za odabir projekata na natjecajima LAG-a Zagora

Prilog VIII. – Vodic za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeca

 

PISANI UPITI

Upite vezane za odredbe Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com, od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata.

Odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.lag-zagora.hr.

INFORMATIVNA RADIONICA

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj  LAG Natječaj održat će se informativna radionica u prostorijama komunalnog poduzeća Podi Dugopolje d.o.o., Ulica Matice hrvatske 11, 21 204 Dugopolje, u ponedjeljak, 16.12.2019. godine s početkom u 10:00  (www.lag-zagora.hr):

Sve dodatne informacije: lag.zagora@gmail.com ili na mob. 098 257 025. Ulaz slobodan.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X