LAG ZAGORA

UDRUGA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ PO NAČELIMA LEADER/CLLD-a


Dana 03.12.2019. godine LAG Zagora je održao redovitu sjednicu Skupštine na kojoj je usvojio tekst natječaja, natječajnu dokumentaciju i interne procedure za provođenje novog, trećeg po redu LAG Zagora natječaja za TO 1.1.2. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz LRS LAG-a Zagora, koji odgovara nacionalnom natječaju za tip operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Read More

Predstavnici LAG-a Zagora sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine. Više od 300 sudjelovatelja iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe, sa svrhom pripreme za buduće programsko razdoblje 2021.-2027.

Read More

U okviru predstavljanja diseminacije i korištenja rezultata projekta razmjene mladih  „UNESCOnnect us!“ financiranog iz ERASMUS+ programa, LAG Zagora organizira 1. Pub kviz koji će se održati u ponedjeljak, 25. studenog 2019. godine u Experia baru u Dugopolju (na stadionu SC “Hrvatskih vitezova” u poslovnoj zoni “Podi”), s početkom u 20:00 sati.

Read More