LAG ZAGORA

UDRUGA ZA POTICANJE RURALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ NA NAČELIMA LEADER / CLLD-APredmet Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro u 2019. godini.

Read More