LAG ZAGORA

UDRUGA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ PO NAČELIMA LEADER/CLLD-a


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. 09.2020. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Rok za podnošenje prijava je od 23.11. do 31.12.2020. godine.

Read More

OPG Bralić Velimir iz naselja Sičane u Općini Dicmo uspješno je završio projekt nabavke poljoprivredne mehanizacije u ukupnoj vrijednosti od 15.000 EUR osiguranih iz Europskog poljoprivrednog fonda i proračuna Republike Hrvatske kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, mjeru 19 „LEADER – CLLD“, podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, po natječaju za TO 1.1.2. Lokalne akcijske grupe Zagora za male poljoprivrednike.

Read More

Sveukupno 8 lokalnih akcijskih grupa s područja Republike Hrvatske (među kojima i LAG Zagora), zajednički je apliciralo na otvoreni natječaj za LAG-ove u okviru podmjere 19.3.2. za provedbu aktivnosti iz međuteritorijalnog projekta suradnje kojima će nastojati realizirati svoje postavljene strateške ciljeve iz Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2014.-2020.

Read More

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH izdala je dana 23.09.2020. godine, Odluku o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana projekta „Kupnja pčelinjih zajednica i opreme“ kojeg je Matas, OPG Anđelo Baran iz Kladnjica, Općina Lećevica uspješno prijavio i proveo po LAG Zagora natječaju za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  u vrijednosti od 15.000 EUR. Ovim je OPG Anđelo Baran sedmi od ukupno 20 OPG-ova sa područja LAG-a Zagora, i prvi s područja Općine Lećevica, koji je uspješno završio svoj projekt na čemu mu LAG Zagora iskreno čestita!

Read More

Dana 21.09.2020. godine, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH izdala je Odluku o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana projekta „Kupnja traktora i traktorskih priključaka“ kojeg je OPG Maretić Josip iz Kraja, Općina Dicmo uspješno prijavio i proveo po LAG Zagora natječaju za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  u vrijednosti od 15.000 EUR. Ovim je OPG Maretić Josip šesti od ukupno 20 OPG-ova sa područja LAG-a Zagora, i četvrti  s područja Općine Dicmo, koji je uspješno završio svoj projekt na čemu mu LAG Zagora iskreno čestita!

Read More

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti iz područja zašite okoliša, prirode i klime. Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Javni poziv otvoren do 16.10.2020.

Read More