logo

Zaklada Hrvatska za djecu raspisala Javni poziv za podnošenje prijava za (su)financiranje programa i projekata

Predmet Javnog poziva je zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

 

 

 

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,

2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,

3. javne ustanove,

4. tijela državne uprave,

5. tijela jedinica lokalne samouprave,

6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg Financijskog plana za 2024. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 550.000,00 EUR.

Prijave po ovom Pozivu zaprimat će se zaključno s 29. travnja 2024. godine do 23:59:59 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X