logo

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje i adaptacije kuća mladim obiteljima iz ruralnih područja

Splitsko – dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko – dalmatinske županije za Proračunsko razdoblje 2024.-2026. godine. Cilj Poziva je stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja Splitsko – dalmatinske županije radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva te ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima koji namjeravaju trajno živjeti na tim područjima.

 

 

 

Program  sufinanciranja ostvaruje se kroz poticaj za:

 1. kupnju građevinskog zemljišta;
 2. kupnju kuće za stanovanje;
 3. kupnju stana za stanovanje;
 4. izgradnju kuće (od temelja);
 5. dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje;
 6. adaptaciju kuće za stanovanje;
 7. adaptaciju stana za stanovanje.

 

Pod adaptacijom kuće/stana iz točke 6. i 7. smatra se sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za upotrebljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena:

 1. rekonstrukciju kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna useljiva stambena jedinica u kući za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu;
 2. rekonstrukciju stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu.

 

Svi troškovi koji se odnose na kupnju građevinskog zemljišta, kupnju kuće za stanovanje, kupnju stana za stanovanje, izgradnju kuće za stanovanje, adaptaciju i rekonstrukciju kuće odnosno stana za stanovanje, trebaju biti u visini stvarnih tržišnih cijena u vrijeme kupoprodaje ili izvođenja radova.

 

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 1. da je naselje u kojem prijavitelj/ica namjerava rješavati svoje stambeno pitanje razvrstano prema indeksu razvijenosti u skupine prema popisu iz OBRASCA 2 – POPIS NASELJA S IZNOSIMA POTICAJA ovog Poziva;
 2. da supružnici (svaki ponaosob), osobe koje žive u životnom partnerstvu, neformalnom životnom partnerstvu te izvanbračnoj zajednici, odnosno samohrani roditelj, imaju do 45 godina života na dan podnošenja prijave;
 3. da prijavitelj/ica i suprug/supruga, osobe koje žive u životnom partnerstvu, neformalnom životnom partnerstvu te izvanbračnoj zajednici, odnosno samohrani roditelj, nemaju u vlasništvu druge nekretnine na području nadležnog zemljišno knjižnog odjela na kojem se prijavljuju te nemaju u vlasništvu i suvlasništvu druge nekretnine na području Republike Hrvatske (kuću, stan, poslovni prostor, apartman, građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište različite namjene);
 4. da prijavitelj/ica i članovi obitelji nisu ostvarili financijske poticaje iz drugih programa koji se financiraju iz Proračuna Splitsko–dalmatinske županije u zadnjih 5 godina od objave ovog Poziva;
 5. da prijavitelj/ica i članovi obitelji nemaju dugovanja prema Proračunu Splitsko–dalmatinske županije;
 6. da prijavitelj/ica nije ostvario poticaj iz Programa demografskih mjera do raspisivanja ovog Poziva.

 

Poziv je otvoren od 10.04.2024. do 10.06.2024. godine, a dodatne informacije vezane uz Poziv mogu se dobiti na telefon: 021/450-438 i e-mail: antonia.jukic@dalmacija.hr.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X