LAG ZAGORA

UDRUGA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ PO NAČELIMA LEADER/CLLD-a


Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je jedinstveni Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga.

Read More