LAG ZAGORA

UDRUGA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ PO NAČELIMA LEADER/CLLD-a


U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Upravni odjel za turizam i pomorstvo planirana su sredstva namijenjena za  provedbu Programa potpore događanjima u turizmu na području Splitsko – dalmatinske županije, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista u destinaciju te stvaraju dodatnu ponudu u turizmu.

Read More

LAG Zagora u suradnji s konzultantskom tvrtkom Zobnica d.o.o. i Turističkom zajednicom Općine Dugopolje, organizira radionicu za potencijalne prijavitelje na natječaje Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i to za tipove operacija 6.2.1 i 6.4.1. kojim se potiče pokretanje i razvijanje nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnim područjima, kao i sve zainteresirane koje zanimaju natječaji i potpore iz okvira turizma.

Read More

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Cilj Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Read More

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u suglasju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dala službenu obavijest o aktualnim statusima obrade zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu po pojedinim natječajima (sa stanjem od 31.01.2020.) godine. U nastavku dostavljamo okvirne rokove obrade zahtjeva.

Read More

Dana, 19.02.2020. godine, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH izdala je Odluku o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana projekta „Kupnja poljoprivredne mehanizacije“ kojeg je OPG Blažević Zdravko iz Dicma (Osoja) uspješno prijavio i proveo po LAG Zagora natječaju za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  u vrijednosti od 15.000 EUR. Ovim je OPG Blažević Zdravko postao prvi OPG sa područja LAG-a Zagora koji je uspješno završio svoj projekt na čemu mu LAG Zagora iskreno čestita!

Read More