LAG ZAGORA

UDRUGA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ PO NAČELIMA LEADER/CLLD-a


Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ iz ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Split.

Read More

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. g. tri natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i to za provedbu tipova operacija: 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo; 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“; 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

Read More

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Read More

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca 2019. u Narodnim novinama objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama vrijedan 10 milijuna kuna. Njime će se sufinancirati rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koriste obnovljive izbore energije, poput kotlova na biomasu, dizalica topline, sunčanih toplinskih pretvarača te fotonaponskih modula.

Read More

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva na koji se mogu prijaviti projekti čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekti koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna. Rok za prijavu je 31. siječnja 2020.

Read More

Dana 06. prosinca 2019. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održan je workshop / prezentacija projekta „Zvuk našeg izvora“ koji je značajan za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta te promicanje tradicijske vokalne i instrumentalne baštine, a u okviru kojeg su diseminirani rezultati projekta „UNESCOnnect us!“.

Read More