logo

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 pripremljena za natječaj MP – podmjera 19.2

Dana 23. lipnja 2016. godine u Domu kulture u Dugopolju održana je Izvanredna sjednica Skupštine LAG-a Zagora na kojoj su članovi Skupštine verificirali promjene u sastavu svojih upravnih tijela, te usvojili lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 koju će prijaviti na natječaj Ministarstva poljoprivrede za podmjeru 19.2.

Na izvanrednoj  sjednici Skupštine LAG-a Zagora, održanoj 23.06.2016. s početkom u 11:00 u Domu kulture u Dugopolju, koju je vodio predsjednik LAG-a Zagora Stipe Rogošić, uz asistenciju voditeljice Marijane Botić Rogošić,  jednoglasno su verificirane promjene u izboru članstva Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Zagora, te je usvojena nova verzija Lokalne razvojne strategiju LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. kao  osnovni strateški dokument Lokalne akcijske grupe Zagora sukladno kojem se definiraju i svi budući godišnji planovi rada LAG-a. Upravno ova verzija Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. biti će, temeljem odluke Skupštine, prijavljena na  natječaj Ministarstva poljoprivrede za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

 

Lokalna razvojna strategija usvojena na posljednjoj izvanrednoj Skupštini od 04.04.2016. godine

mijenjana je radi usklađenja s novim Pravilnikom kojeg je koncem svibnja 2016. godine objavilo Ministarstvo poljoprivrede (za mjeru 19.2, 19.3 i 19.4.; NN 47/16), a novousvojena verzija Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora 2014.-2020. prihvaćena je kao osnovna strategija koju će LAG Zagora koristiti kao osnovni strateški dokument za prijave na natječaje APPRRR RH-e iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prvi i osnovni natječaj za prihvaćanje LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. kojim LAG Zagora prema preliminarnim projekcijama može biti akreditiran za 800.000 EUR za projekte do 2020. godine (za podmjeru 19.2, tip operacije 19.2.1) otvoren je do 01.07.2016. LAG-a Zagora prijavio se na ovaj natječaj i stekao osnovu za daljnje prijave projekata sa svog područja na određene mjere Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora nalazi se ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X