Dokumenti LAG Zagora – Lokalna razvojna strategija 2014.-2020.


document-icon Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – usvojena 05.06.2020.- aktualna

Objavljeno: 08.06.2020.

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – konačna verzija

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 1 – Popis naselja

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 2 – Natura 2000 LAG Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 3 – SC 1 LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 4 – SC 3 LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 5 – Kriteriji odabira

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 6 – Struktura sudionika izrade LRS

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 7 – Struktura partnerstva

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 8 – Analiza rizika provedbe LRS

Odluka skupstine o usvajanju III izmjene LRS i PP LRS LAG-a Zagora – lipanj 2020

document-icon Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – usvojena 17.12.2019.- vrijedila do 05.06.2020.

Objavljeno: 18.12.2019.

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – konačna verzija

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 1 – Popis naselja

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 2 – Natura 2000 LAG Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 3 – SC 1 LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 4 – SC2 LAG-a Zagora

LRS LAG-a ZAgora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 5 – SC3 LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 6 – kriteriji odabira PP

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 7 – struktura sudionika izrade LRS

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 8 – struktura partnerstva LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 9 – Analiza rizika provedbe LRS

Odluka Skupstine o usvajanju izmjene LRS i Provedbenog plana LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – prosinac 2019

document-icon Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – usvojena 17.12.2018.- vrijedila do 16.12.2019.

Objavljeno: 18.12.2018.

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – konacna verzija 

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 1. Popis naselja LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 3. Strateski cilj 1

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 4. Strateski cilj 2

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 5. Strateski cilj 3

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 6. Kriteriji odabira PP

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 7. Popis sudionika u izradi LRS

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 8. Struktura partnerstva LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 9. Analiza rizika provedbe LRS LAG-a Zagora 

Odluka Skupstine o Prvoj izmjeni LRS i PP LAG Zagora za razdoblje 2014-2020

document-icon Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – usvojena 19.12.2017.- vrijedila do 17.12.2018. ;

Objavljeno: 20.12.2017.

LRS LAG Zagora za razdoblje 2014-2020 – konacna verzija
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 1. Popis naselja LAG-a Zagora
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u Zagora
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 3. Strateski cilj 1
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 4. Strateski cilj 2
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 5. Strateski cilj 3
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 6. Kriteriji odabira PP
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 7. Popis sudionika u izradi LRS
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 8. Struktura partnerstva LAG-a Zagora
LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 9. Analiza rizika provedbe LRS LAG-a Zagora 

Odluka o prihvaćanju uskladjenju LRS LAG-a Zagora 2014.-2020.

Odluka o odobrenju promjene LRS LAG Zagora 2014.-2020.

document-icon Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – usvojena 23.06.2016. – vrijedila do 19.12.2017.

Objavljeno: 01.07.2016.

LRS LAG Zagora za razdoblje 2014-2020 – finalna verzija osnovnog dokumenta – usvojena 23.06.2016

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 1. Popis naselja LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 3. Razrada SC1 LRS LAG Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 4. Razrada SC2 LRS LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 5. Razrada SC3 LRS LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 6. Kriteriji odabira PP LRS LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 7. Popis sudionika u izradi LRS

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 8. Struktura partnerstva LAG-a Zagora

LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020 – Dodatak 9. Analiza rizika provedbe LRS LAG-a Zagora

Odluka o usvajanju LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Odluka o odabiru LAG-a za provedbu odabrane LRS

 document-icon

Izrada Lokalne strategije razvoja LAG ZAGORA – obrazac za prijavu projektnih ideja – poljoprivrednici

Izrada Lokalne strategije razvoja LAG ZAGORA – obrazac za prijavu projektnih ideja – manifestacije

Izrada Lokalne strategije razvoja LAG ZAGORA – obrazac za prijavu projektnih ideja – civilni sektor