logo

Županija splitsko-dalmatinska objavila 14.09.2020. javni poziv za predlaganje javnih potreba u području sporta za 2021. godinu

Županija splitsko-dalmatinska objavila 14.09.2020. poziv za predlaganje javnih potreba u područjima sporta za 2021. godinu s rokom od 15 dana od dana objave

Prihvatljiva područja programa: Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:

  1. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Županiju,
  2. manifestacije od revijalnog i memorijalnog značaja,
  3. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta

Zainteresirane jedinice lokalne samouprave mogu poslati svoje prijedloge za sve tri namjene, a ostali zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge samo za namjenu pod rednim brojem tri.

 Rok: Natječaj je otvoren u razdoblju od 14. rujna do 29.rujna 2020. godine.

Obvezna dokumentacija:

Uz prijedloge programa predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specifikaciju troškova potrebnih za izvršenje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima, dijelu sredstava koja planira osigurati iz vlastitih ili drugih izvora te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Prijava:

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Split, Domovinskog rata 2/IV.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X