logo

ZAŽELI – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava otvorilo natječaj u okviru programa za zapošljavanje žena

LOGO ZAZELI Ministarstvo rada i mirovinskog sustava otvorilo novi natječaj za zapošljavanje žena iznad 50 godina na period do 30 mjeseci.

 

 

Program zapošljavanja žena u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Prihvatljive aktivnosti ovog Poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti, nabava bicikala).
Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i neprofitne organizacije.

Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i neprofitne organizacije.

PRIHVATLJIVI  PRIJAVITELJI:

 • Općine i gradovi
 • Neprofitne organizacije

OBVEZNI  PARTNERI :

 • regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i /ili
 • Centri za socijalnu skrb,

OSTALI  PARTNERI:

 • udruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe vjerskih zajednica
 • ustanove

PRIHVATLJIVI  KORISNICI :

 • nezaposlene žene iznad 50 godina
 • žene s najviše završenom SSS spremom
 • žene s invaliditetom
 • žene žrtve trgovanja ljudima,
 • liječene ovisnice,
 • žene žrtve obiteljskog nasilja,
 • beskućnice

PRIHVATLJIVE  AKTIVNOSTI :

a) Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici (do 24 mjeseca) na aktivnostima:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

b) Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (do 6 mjeseci)

 • financiranje troškova obrazovanja/osposobljavanja žena koje će se zapošljavati (geronto-domaćice, domaćice, njegovateljice, vozački ispit za B kategoriju,…)
 • stjecanje javne isprave o obrazovanju/osposobljenosti

c) Promidžba i vidljivost

 • Aktivnosti izrade promotivnih materijala;
 • Organiziranje svečanih događanja s ciljem promicanja ciljeva i rezultata projekata (npr. tiskovne konferencije, okrugli stolovi, konferencije);
 • Ažuriranje web-stranica prijavitelja s relevantnim podacima o provedbi projekta;
 • Informiranje prema svim ciljanim skupinama kako je to predviđeno unutar Uputa za korisnike sredstava – informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014. – 2020.

d) Upravljanje projektom i administracija

 • Aktivnosti povezivanja ključnih dionika projekta;
 • Provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva operacije/projekta;
 • Aktivnosti financijskog upravljanja projektom;
 • Aktivnosti izvještavanja

TRAJANJE PROJEKTA:

Do maksimalno 30 mjeseci

IZNOS POTPORE:

Ukupni iznos bespovratnih sredstava:  400.900.000,00 HRK

IZNOS  POTPORE PO PROJEKTU:

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn.

UDIO  POTPORE  U  POSTOTKU:

Za prihvatljive aktivnosti  / u potpunosti  (100%)

ROK NATJEČAJA:  

30.6.2017. do 31.12.2020., odnosno do iscrpljenja financijske omotnice

DOKUMENTACIJA:

Relevantnu natječajnu dokumentaciju možete naći na slijedećoj poveznici .

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X