logo

Zaklada „Kultura nova“ objavila novi Javni poziv za predlaganje projekata u Programskom području 2.

Zaklada “Kultura nova” je 3. veljače 2020. u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. objavila Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2. Rok za podnošenje prijava je do 19.03.2020.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. u Programskom području 2
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

a)osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020.

Rok za podnošenje prijava je 19. 3. 2020., 16.00 h.

Pitanja o Programu podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

Više na  https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-19-3-2020

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X