logo

Zaklada „Hrvatska za djecu“ objavila je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

hrvatska za djecu

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje žele provesti u predstojećem razdoblju, a koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

 

 

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

  • organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  • pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti
  • javne ustanove
  • tijela državne uprave
  • tijela jedinica lokalne samouprave
  • tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

 

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg, javno objavljenog, Financijskog plana za 2018. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn.

Zaklada temeljem ovog Javnog poziva planira (su)financirati približno 25 programa i projekata pravnih osoba, odnosno više ukoliko to dozvoli ukupno osigurani iznos financijskih sredstava, kako je isti utvrđen u točki I. ovog Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba početno od 31. srpnja 2018. godine 00:00:01 sati do zaključno 31. kolovoza 2018. godine 23:59:59 sati.

 

Više informacija i dokumentacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X