logo

Zaklada „Hrvatska za djecu“ objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati po 1 program/projekt pravne osobe u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn.

 

 

 

 

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva.

 

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

– organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve i druge neprofitne organizacije) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,

– pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti,

– javne ustanove,

– tijela državne uprave Zaklada „Hrvatska za djecu“,

– tijela jedinica lokalne samouprave,

– tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

 

Krajnji korisnici programa/projekata u svezi s kojima se traži (su)financiranje u sklopu programa/projekata prijavljenih temeljem ovog Javnog poziva mogu biti samo i isključivo djeca i mladi, do najviše 29 godina starosti, s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

 

Ovaj Javni poziv će biti otvoren do zaključno 14. lipnja 2019. godine do 23:59:59 h.

 

Više informacija i popis natječajne dokumentacije dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X