logo

Vlada RH usvojila Uredbu o zakupu šumskog zemljišta

Uredbom se propisuju kriteriji za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o., dokumentacija potrebna za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa i kriteriji za raskid ugovora o zakupu.

 

 

 

Šumsko zemljište može se dati u zakup na 10 godina radi korištenja u svrhu ispaše stoke (pašarenja), uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji (proizvodnja biomase), razvoj turističke djelatnosti u ruralnim krajevima, rekreaciju i sport te druge namjene propisane Uredbom, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatske šume d.o.o., raspisivat će javne pozive za zakup šumskog zemljišta, obrađivati pristigle prijave te izdavati ugovore za zakup.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X