logo

Važna obavijest za sve korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Izmjenom Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) omogućeno je izdavanje odluka o dodjeli sredstava i za one korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, kod kojih ukupna vrijednost projekta nakon sklapanja ugovora o financiranju i provedenog postupka nabave prelazi 1.000.000 EUR (1.250.000 EUR s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti. 

Navedenu izmjenu Europska komisija je odobrila 4. veljače 2019. godine i primjenjuje se isključivo na projekte za koje su već potpisani ugovori o financiranju s Agencijom za plaćanja, ali čiji je ukupni iznos prihvatljivih troškova nakon javne nabave veći od 1.000.000 EUR.

Korisnicima neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od potpore definirane ugovorom o financiranju, a koja može iznositi najviše 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od iznosa potpore definiranog odlukom o dodjeli sredstava, za korisnike za koje je već donijela odluku o dodjeli sredstava, ali nije donijela odluku o isplati konačne rate.

Intenzitet potpore iz Programa za pojedini projekt smanjit će se proporcionalno u odnosu na povećanje ukupnog iznosa prihvatljivih troškova te će se u skladu s time povećati udio sufinanciranja korisnika.

Iznos i intenzitet potpore te iznos sufinanciranja od strane korisnika bit će navedeni u odluci o dodjeli sredstava, uz obrazloženje.

Korisnik je obvezan iz vlastitih i/ili drugih izvora (koji mogu biti i javni) osigurati sredstva za financiranje preostalih troškova do ukupne vrijednosti projekta.

Više informacija dostupno je OVDJE.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X