logo

Ured za udruge RH objavio objedinjene planove nacionalnih natječaja namijenjenih financiranju udruga iz javnih izvora za 2020. godinu

Godišnji plan natječaja svih Ministarstava, Agencija, Zaklada, Središnjih državnih ureda, Vlade i drugih tijela nacionalne razine (23 davatelja) sadrži sveukupno 84 programa za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne financijske alokacije od 444 milijuna kuna za 2020. godinu.

Davatelji sredstava su tijela državne uprave, uredi Vlade RH, javne zaklade te druga javna tijela koja djeluju na nacionalnoj razini, a programi i projekti financirati će se sredstvima državnog proračuna, iz dijela prihoda od igara na sreću (tzv. lutrijska sredstva) te inozemnih fondova.
Planirano je financiranje od preko 6.300 projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, promicanju znanosti, programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina, pomoćnika u nastavi, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, suradnje s LAG-ovima, međunarodne razvojne suradnje, medijske pismenosti, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede, pravnih klinika te  u području kaznenih djela i izvršavanja kazne zatvora, strukovnih udruga u turizmu, tražitelja međunarodne zaštite, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, aktivnosti sporta, potpora u zapošljavanju te drugim područjima od interesa za opće dobro.
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Godišnji plan raspisa natječaja  možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X