logo

Ured za udruge objavio Poziv na dostavu ponuda za obavljanje usluga izobrazbe za pripremu projektnih prijedloga za ESF natječaje

udruge

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

 

 

 

Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM) koji ispunjavaju uvjete navedene u Opisu poslova.

Ponuda za obavljanje usluga izobrazbe mora biti dostavljena u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, i treba uključivati sljedeće:

– pismo namjere s kontakt informacijama,

– životopis/e stručnjaka u EUROPASS formatu,

– ispunjeni ponudbeni list i ponudbeni troškovnik, s uključenim prijedlogom sadržaja izobrazbe i cijenom usluge za sve izobrazbe, uključujući troškove izrade radnih materijala

– preporuku organizacije/pravne osobe kojoj je već pružena slična usluga.

 

Svoje ponude na ovaj poziv mogu dostaviti i pravne i fizičke osobe.

Ponude je potrebno dostaviti elektroničkim putem, na adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do 20. 4. 2018. godine u 16 sati.

 

Odabir pružatelja usluge obavit će povjerenstvo Ureda za udruge. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a relativni ponder cijene je 100%.
Ponude će se ocjenjivati sukladno uvjetima iz natječajne dokumentacije, te će se od ponuda koje zadovoljavaju sve tražene uvjete, odabrati ona s najnižim iznosom cijene.
Odluka o odabiru će biti donesena do 30. 4. 2018. godine, a imena izabranog/ih kandidata bit će isti dan objavljena na mrežnoj stranici Ureda za udruge (http://udruge.vlada.hr).

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X