logo

Ured za udruge objavio Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

coloured-gears

Ured za udruge u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2018., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv “Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga”. Tema poziva je ˝Solidarnost u zajednici˝.

 

 

Ovim Javnim pozivom želi se promovirati solidarnost kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu socijalnog kapitala poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem potencijala u zajednici te doprinos pozitivnim promjenama usmjerenim na jačanje solidarnosti i zaštitu ljudskih prava.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2018. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni poziv moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2018.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s agencijama za odnose s javnošću (Abeceda komunikacije i Mediahint) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge. Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge. U sklopu Javnog poziva financirat će se aktivnosti promocije vidljivosti rada udruge u svrhu jačanja komunikacijskih kapaciteta udruge i promocije društveno korisnih aktivnosti.

Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 30.000,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu nagrade:

  • doprinos aktivnosti općem dobru
  • promicanje kulture solidarnosti
  • inovativnost planiranih aktivnosti
  • izvedivost i zaokruženost predloženog projekta
  • održivost projekta
  • udruga aktivno promovira svoje redovne aktivnosti u okviru manifestacije ‘Dani otvorenih vrata udruga’

Više informacija i dokumentacija dostupni su OVDJE.

Rok za dostavu prijava je 9.svibnja 2018.godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X