logo

Upravni odbor LAG-a Zagora donio odluke o odabiru projekata na VI. LAG Zagora natječaju (III. za TO 3.1.1.)

Na XII. sjednici održanoj 14.12.2023. godine, Upravni odbor LAG-a Zagora donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na VI po redu LAG Zagora natječaj, odnosno treći za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo” iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Odabrane su sveukupno 2 projektne prijave ukupne vrijednosti  83.409,54 EUR, namijenjenih manjim infrastrukturnim zahvatima (izgradnje, rekonstrukcije i/ili opremanja) prostora namijenjenih javnoj uporabi na području LAG-a Zagora.

U srpnju 2023. godine LAG Zagora je objavio VI. po redu LAG natječaj za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020., odnosno III. LAG Zagora natječaj za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na VI. LAG Natječaj, odnosno III. za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja pristigle su sveukupno 2 projektne prijave iz Općine Klis (iz obuhvata LAG-a Zagora).

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja projektnih prijedloga, utvrđeno je da obje projektne prijave udovoljavaju uvjetima LAG Zagora natječaja.

Članovi Upravnog odbora su na svojoj XII. redovnoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Zagora održanoj dana 14.12.2023. godine donijeli Odluke o odabiru projekta za 2 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 83.409,54 EUR. Prema projektnim prijedlozima, iz uvjet da Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potvrdi ovo odobrenje izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava, financijskim sredstvima LAG-a Zagora potpomoći će se projekti:

  • Uređenja i opremanja javnog prostora za sportske svlačionice u sklopu zgrade javni namjene u vlasništvu Općine Klis (u iznosu od 46.521,56 EUR);
  • Izgradnje i opremanja dječjeg igrališta – Mihovilovići (u iznosu od 36.887,98 EUR)

Temeljem Odluke Upravnog odbora donesene na istoj sjednici, ured LAG-a Zagora će za odobrene 2 projektne prijave, podnijeti službeni Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH do 31.12.2023. godine, od koje će prijavitelji dobiti i konačnu Odluku o dodjeli odobrenih sredstava.

Čestitamo prijavitelju koji je ostvrio pravo na potporu na LAG razini i želimo nadalje, uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti.

U prilogu se nalazi konačna rang lista odobrenih projektnih prijava na LAG razini.

KONAČNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA VI LAG ZAGORA NATJEČAJA

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X