logo

UNIQA osiguranje – „Radost života“- financijska potpora djeci i mladima

Group of children.

UNIQA osiguranje poziva sve udruge, ustanove i društva koja provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:

Humanitarno djelovanje – projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)

Kultura, obrazovanje, znanost i sport – projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.

Zaštita okoliša i održivost – projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.

Projekte mogu prijaviti registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove te savezi i društva. Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno će se cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani i predstavljeni te realno provedivi.

Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. godine bit će odabrani do 31. ožujka 2017. Projekti prijavljeni do 1. rujna 2017. bit će odabrani do kraja rujna 2017.

Prijavni obrazac i detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X