logo

„Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“ – novi ESF natječaj u tijeku

LEARN - slika za webMinistarstvo znanosti i obrazovanja kao delegirano nadležno tijelo objavilo je 29.12.2016. godine novi natječaj za financiranje projekata unaprjeđenja pismenosti kao temelja cjeloživotnog učenja iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja, hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Temeljem navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Prihvatljivi nositelji projekata: osnovne i srednje škole

Prihvatljivi partneri na projektima: osnovne i srednje škole, gradovi i općine, županije, lokalne i regionalne razvojne agencije, visoka učilišta i znanstvene organizacije, udruge (pa i LAG-ovi), određena trgovačka društva, javne baštinske ustanove (knjižnice, muzeji, arhivi), dječji vrtići, ustanove za obrazovanje odraslih osoba.

 

Prihvatljive djelatnosti: cjeloživotno učenje, razvoj kapaciteta nastavnika i učenika, opremanje škola i knjižnica te razvoj pismenosti i to osobito:

  • Informacijske,
  • digitalne,
  • čitalačke,
  • medijske,
  • matematičke,
  • prirodoslovne,
  • financijske,
  • multikulturalne
  • jezične (strani jezici).

 

Prihvatljivo trajanje projektnih aktivnosti: 18 – 24 mjeseci

Ukupni financijski fond Poziva: 26.775.000,00 kn

Pojedinačni iznosi potpore po projektu: 500.000,00 kn do 1.500.000,00 kn

Intenzitet potpore: 100% (bespovratnih sredstava)

Rok za prijavu projekata: 29.12.2016. – 27.03.2017.

Informativna radionica za prijavitelje (jedna osoba za jednog zainteresiranog prijavitelja) s područja Dalmacije održat će se u Šibeniku, 27.01.2017. godine. Prijave isključivo elektronskim putem do 20.01.2017. godine (Prijavni obrazac).

 

Konkretnije informacije možete naći ovdje.

Upute za prijavitelje možete naći ovdje: ESF Cjelozivotno ucenje – Upute za prijavitelje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X