logo

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj objavila poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta MEDIA CIRCLE

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba objavila je poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta  MEDIA CIRCLE, sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije iz Hrvatske. Cilj ovog poziva je povećanje dosega i utjecaja nalaza MEDIA CIRCLE projekta, pogotovo Indeksa klijentelizma u medijima i priča istraživačkih novinara objavljenih na portalu Fairpress.eu.

To će se postići kroz širenje/distribuciju rezultata istraživanja i širenje Fairpress članaka putem društvenih mreža i lokalnih/nacionalnih medija. Prijaviti se mogu organizacije koje su registrirane kao lokalne grassroot organizacije civilnog društva, a bave se medijskim i zagovaračkim pitanjima u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i Bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Ovim  pozivom distribuirat će se  maksimalno 15.000 Eura. Iznos grantova/potpora po organizaciji je od 1.250 do 2.500 eura.

Rok za dostavu prijava je 7. listopada 2016. godine.

Upute za prijavitelje možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu nalazi se ovdje .

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X