logo

U subotu, 13.travnja 2019.godine u Domu kulture u Dugopolju predstavljeni su rezultati projekta „Proizvodnja mesa i jaja kokoši hrvatice na obiteljskim gospodarstvima Splitsko-dalmatinske županije“

Ovaj VIP projekt, ukupne vrijednosti 114.800,00 kn, financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede RH te Splitsko-dalmatinske županije, a provođen od 30.06.2016. do 30.10.2018.godine.

Voditelj projekta je doc.dr.sc. Dalibor Bedeković sa Zavoda za hranidbu životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a suradnici na projektu su prof.dr.sc.Zlatko Janječić sa Zavoda za hranidbu životinja, izv.prof.dr.sc. Ivica Kos sa Zavoda za specijalno stočarstvo Agronomskog fakutleta, Gordana Duvnjak, dipl.ing.agr. i Ankica Rogošić, dipl.ing.agr. iz Ministarstva poljoprivrede i  Petar Šabić, dipl.ing.agr. iz HAPIH-a.

Organizatori su: Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije, Braniteljske zadruge „Vrličanka“ iz Vrlike te „Pauk – Čeka“ iz Imotskog uz domaćinstvo LAG-a Zagora.

Predstavljanje rezultata je započelo obilaskom peradarskih farmi na području Vrlike te se od 14:00 h nastavilo u Domu kulture u Dugopolju predavanjima doc.dr.sc. Dalibora Bedekovića „Proizvodnja mesa i jaja kokoši hrvatica na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima SDŽ“ te prof.dr.sc. Zlatka Janječića „Izravna prodaja mesa i jaja peradi“.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X