logo

U Opatiji predstavljena diseminacija i korištenje rezultata projekta razmjene mladih „UNESCOnnect us!“

U okviru razmjene iskustava LAG-ova i FLAG-ova RH koji su se okupili na I. međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi, dana 21. studenog 2019. godine u centru Gervais u Opatiji predstavljena je diseminacija i korištenje rezultata projekta razmjene mladih „UNESCOnnect us!“.

O pozitivnim iskustvima sudjelovanja u projektu razmjene mladih i o neformalnim metodama učenja u svrhu stjecanja znanja i vještina govorili su sami sudionici razmjene mladih s područja LAG-a Zagora. O pozitivnim efektima koje može donijeti sudjelovanje u organizaciji  i provedbi ovakvih projekata udrugama i neprofitnim organizacijama koje se bave mladima, a posredno i cijeloj lokalnoj zajednici  govorila je voditeljica LAG-a Zagora koja se u ime svih sudionika projekta razmjene mladih zahvalila prisutnima na odazivu.

Cilj diseminacije i korištenja rezultata projekta „UNESCOnnect us!“ u Opatiji bio je:

  • diseminirati rezultate provedbe projekta iz okvira Erasmus + LAG-ovima i FLAG-ovima RH koji nisu do sada bili korisnici Erasmus + programa,
  • diseminirati rezultate projekta „UNESCOnnect us!“ sudionicima LAG-ova i FLAG-ova iz cijele Hrvatske koji su već korisnici Erasmus+ programa,
  • razmijeniti  pozitivna i/ili negativna iskustava sa istima,
  • obznaniti rezultate projekta „UNESCOnnect us!“ u svrhu poticanja  LAG-ova i FLAG-ova s područja RH na jačanje kapaciteta civilnih udruga mladih sa njihovih područja  u svrhu stvaranja osnaženog socijalnog “kapitala” sposobnog za podnošenje prijava i realizaciju projekata u okviru programa Erasmus+ za 2020. godinu.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X