logo

U Garčinu održana 4. radionica u okviru projekta među teritorijalne suradnje “LAG AKADEMIJA”

Na području LAG-a Slavonska ravnica u Garčinu, od 03. do 06. ožujka 2021. godine održana je 4. radionica u projektu među teritorijalne suradnje “LAG AKADEMIJA”, Projektna aktivnost 1.: Edukacija djelatnika, članova i volontera LAG-ova partnera.

 

 

Prvog dana radionice sudionici (uključujući djelatnike LAG-a Zagora) sudjelovali su na edukaciji o internom prijenosu znanja, gdje su stekli znanja o pružanju savjetodavnih usluga lokalnim dionicima putem digitalne platforme i kreiranju digitalnih sadržaja.

Radionicu o analizi poduzetničke ideje vodio je Adriano Požarić koji je sudionike upoznao s konceptom realizacije poduzetničke ideje, koracima pri osnivanju tvrtke ili obrta, definiranjem ciljeva, pozicioniranjem proizvoda na tržištu i pronalaženjem kupaca, te kako i s kim krenuti u partnersku realizaciju. U drugom dijelu radionice LAG Slavonska ravnica  organizirao je nekoliko predavanja na temu socijalne inkluzije. Predstavljeno je nekoliko projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda koji doprinose socijalnom uključivanju osjetljivih skupina u društvene aktivnosti, ali i aktivnosti kojima sami doprinose gospodarskoj aktivnosti. Uslijedilo je predstavljanje i imenovanje Ambasadora LEADER pristupa.

U okviru radionice sudionici su se upoznali s raznim alatima i pomagalima koja im mogu poslužiti u svakodnevnom radu, ali i izračunima povezanim s kreiranjem poslovnog plana i alatima za upravljanje vezano za organizaciju unutar tvrtke/organizacije. Obrađene su i teme koje se vežu na alate i pomagala modernog doba, a odnose se na snagu i moć društvenih mreža te kanala prodaje i predstavljanja, važnost marketinga i njegovu primjenu u organizaciji. Radionica je bila interaktivna, a sudionici su mogli učiti i jačati svoje kapacitete vježbama i praktičnim primjerima.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X