logo

U Dugopolju održana Radionica pripreme projekata za natječaje Europskog socijalnog fonda (ESF)

ESF radionicaRadionica se održala 08. i 09. studenog 2018. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje, a na njoj su sudjelovali predstavnici javnog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora. Cilj radionice bio je prenijeti praktična znanja i iskustva u pisanju i provedbi projekata financiranih iz ESF-a, a koja će polaznicima koristiti pri prijavi na neke od sljedećih natječaja ESF-a.

Nastavno dobroj suradnji s LAG-om Vallis Colapis čija su znanja znatno pomogla u pripremi projekta iz Erasmus + programa „Games of Stones“ koji je odobren u cijelosti od AMPEU,  LAG Zagora suorganizator je Radionice pripreme projekata za natječaje Europskog socijalnog fonda (ESF) zajedno s LAG-om Vallis Colapis. Prvog dana radionice sudionicima su predstavljena iskustva LAG-a Vallis Colapis u korištenju sredstava ESF-a, važne značajke  ESF natječaja, osnovni elementi projektnog prijedloga (razumijevanje projektne logike), a detaljno su proučili uvjete natječaja i važnost procjene potreba. Drugog dana sudionici su se upoznali s popunjavanjem prijavnog obrasca (određivanje projektnih aktivnosti, održivost rezultata, određivanje projektnih pokazatelja), pisanjem proračuna projekta (osnovni elementi: plaće i neizravni troškovi) te ostalim elementima projektnog prijedloga: horizontalnim temama i iskustvima kod ugovaranja i provedbe.

Predavači očekuju kako će LAG Zagora i suradnici,  prije samog podnošenja konačne prijave na neki od sljedećih natječaja ESF-a, poslati projektni prijedlog LAG-u Vallis Colapis za dostavu komentara i prijedloga eventualnih izmjena i/ili korekcija, te će se na taj način najbolje  obaviti procjena uspješnosti (evaluacija) održane radionice.

 

ESF radionica 3

 

 

 

 

 

 

Radionica je sufinancirana sredstvima Splitsko-dalmatinske županije iz Mjere 8. Potpora radu Lokalnih akcijskih grupa iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X