logo

U Dicmu održana prezentacija Platforme za upravljanje razvojem (PLUR)

U ponedjeljak, 25.04.2016. u općinskoj vijećnici u Dicmu, prema prethodnoj najavi, održana je prezentacija Platforme za upravljanje razvojem (PLUR) u organizaciji Javne ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, tvrtke Razvojna platforma j.d.o.o. Općina Dicmo velikodušno je prihvatila biti domaćinom predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a Zagora i predstavljačima.

Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D. u suradnji s predstavnikom tvrtke Razvojna platforma j.d.o.o. iz Splita, predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a Zagora predstavila je u ponedjeljak, 25.04.2016. godine u općinskoj vijećnici u Dicmu Platformu za upravljanje razvojem (PLUR) – informatički alat za kreiranje jedinstvene baze projekata na županijskoj razini s ciljem postizanja usklađenog planiranja razvoja na razini gradova i općina na cijelom teritoriju Županije splitsko-dalmatinske.

 2016-04-25 12.24.37

Osobita pozornost usmjerena je prezentaciji modula PLUR-KK (konkurentnost i kohezija) namijenjenog upravljanju projektima koji se mogu financirati iz Fonda za regionalni razvoj. Ovom platformom i prezentiranim modulom nastoji osigurati pružanje potpore JLS-ovima pri pripremi i implementaciji projekata, privlačenju investicija, otklanjanju poteškoća pri realizaciji investicija, te se daje doprinos razvoju društva optimalnim upravljanjem projektima i nadzorom nad potrošnjom javnoj novca.

 

RERA S.D. je prepoznala Lokalne akcijske grupe kao vrlo operativno partnersko udruživanje učinkovito u poticanju lokalnog održivog razvoja te je zatražila potporu LAG-ova u organizaciji ovakvih radionica. Predstavnici LAG-ova su se na taj način mogli i sami educirati kako bi u eventualnom kasnijem radu predstavnika JLS-e sa svog područja na platformi mogli biti od pomoći.

 

S obzirom da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspostavilo središnju elektroničku bazu projekata, a J.U. RERA S.D je kao akreditirani regionalni koordinator ovlašteni unositelj podataka s područja Splitsko-dalmatinske županije, na razini Županije splitsko-dalmatinske PLUR je prihvaćen kao alat za pomoć u kreiranju jedinstvene baze podataka o projektima.  Neophodno je da se svi potencijalni projekti koji se namjeravaju realizirati prijavama na natječaje za financiranje sredstvima EU sa lokalnih razina nađu u zajedničkoj bazi podataka J.U.RERA S.D. kako bi se na osnovi istih pružala pomoć razvojne agencije JLS-ovima u svim fazama pripreme projekata za natječaje i njihove daljnje realizacije do isplate cjelokupnog financijskog iznosa po dobivenim odlukama o odobrenju sredstava.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X