logo

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira troškove javnog linijskog prijevoza putnika autobusom na području LAG-a Zagora

Promet SplitSplitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.

 

Korisnici sredstava su općine s područja LAG-a Zagora: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć, odnosno jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli Program sufinanciranja prijevoza i koji imaju s prijevoznikom/icima zaključen Ugovor/e o sufinanciranju prijevoza na svom području i predviđena proračunska sredstva.

Dokumentacija potrebna za obradu zahtjeva:

  • zahtjev jedinice lokalne samouprave, koji obavezno mora sadržavati ukupan iznos traženih sredstava sufinanciranja (obvezno specificirati stvarni iznos traženih sredstava za siječanj-listopad 2018. po izdanim računima kao i projekciju traženih sredstava za studeni-prosinac 2018.),
  • dokaz da su sredstva za provedbu planirana u proračunu jedinice lokalne samouprave,
  • u predstavničkom tijelu usvojen Program ili Odluka o sufinanciranju,
  • ugovor/i s prijevoznikom/icima sukladno Programu ili Odluci o sufinanciranju za 2018. godinu.

Pojedinačna visina potpore sukladno pristiglim zahtjevima usklađuje se s ukupno raspoloživim sredstvima proračuna za tekuću proračunsku godinu, te brojem i visinom pristiglih zahtjeva, a može biti maksimalno do 40% sredstava koje je po osnovi Programa isplatilo korisnik Programa općina ili grad podnositelj zahtjeva, odnosno do maksimalno 60% za gradove i općine Splitsko-dalmatinske županija definirane Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Rok za podnošenje prijave je do 02. studenog 2018., a više informacija možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X