logo

Splitsko-dalmatinska županija raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 9., Podmjera 9.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i postupka utvrđivanja sukladnosti u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 9., Podmjera 9.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i postupka utvrđivanja sukladnosti u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji.

Potpora se dodjeljuje za sektor prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda te za sektor primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi troškovi projekta koji će se financirati Pozivom su troškovi stručnog nadzora nad ekološkom i/ili integriranom proizvodnjom i troškovi postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj i/ili proizvodnji nastali unutar 12 mjeseci do trenutka prijave na Javni poziv, u iznosu do 70 % opravdanih troškova, a najviše do 7.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje te fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 19. listopada 2019. godine, a detaljnije informacije i natječajna dokumentacija dostupni su OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X