logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2020. godini

Predmet Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2020. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja. Korisnici mogu ostvariti sredstva za isti program/projekt samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Za djelomično financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja  raspoloživ je iznos od 854.000,00 kn. Najmanji ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 5.000,00 kn, a najviši ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od  200.000,00 kuna.

Županija će u 2020. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

  1. Socijalna i zdravstvena zaštita djece i mladih (160.000,00 kn),
  2. Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji (70.000,00 kn),
  3. Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja (110.000,00 kn),
  4. Zaštita osoba s invaliditetom (95.000,00 kn),
  5. Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama (270.000,00 kn),
  6. Skrb o beskućnicima (59.000,00 kn),
  7. Promicanje zdravlja i prevencije bolesti (90.000,00).

Rok za prijavu na  Natječaj je 13. ožujka 2020. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X