logo

Splitsko – dalmatinska županija objavila Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti te drugih područja od interesa za opće dobro u 2022. godini

Predmet Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro  u 2022. godini.

 

 

 

 

Županija će u 2022. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:
1. Socijalna i zdravstvena zaštita djece i mladih;
2. Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji;
3. Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja;
4. Zaštita osoba s invaliditetom;
5. Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama;
6. Skrb o beskućnicima;
7. Promicanje zdravlja i prevencije bolesti.

Za djelomično financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 914.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva u području 1.Socijalna i zdravstvena zaštita djece i mladih okvirno iznose 143.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva u području 2.Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji okvirno iznose 80.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva u području 3.Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja okvirno iznose 167.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva u području 4.Zaštita osoba s invaliditetom okvirno iznose 105.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva u području 5.Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama okvirno iznose 265.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva u području 6.Skrb o beskućnicima okvirno iznose 64.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva u području 7.Promicanje zdravlja i prevencije bolesti okvirno iznose 90.000,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.
Korisnici mogu ostvariti sredstva za isti program/projekt samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Županije, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X