logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i sporta u 2018. godini

Kultura i sportPredmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa/projekata iz područja kulture i sporta u 2018. godini, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i Programa javnih potreba u sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2018.

Temeljem ovog Natječaja Županija će dodijeliti financijsku potporu za provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

-muzejska djelatnost,

-izdavačka djelatnost,

-podrška kulturnim programima i aktivnostima,

-organiziranje sportskih manifestacija,

-pomoći sportskim društvima,

-sportske aktivnosti invalidnih osoba,

-uređenje i izgradnja sportskih objekata,

-zajednice sportskih saveza.

 

Za dodjelu financijske potpore programu/projektu u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 4.422.000,00 kuna.

Za Muzejsku djelatnost planirano je 30.000,00 kn donacija te 90.000,00 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Za izdavačku djelatnost planirano je 100.000,00 kn donacija te 50.000,00 kn subvencija.

Za podršku kulturnim programima i aktivnostima planirano je 150.000,00 kn subvencija, 500.000,00 kn pomoći unutar općeg proračuna, 200.000,00 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te 877.000,00 kn donacija.

Za organiziranje sportskih manifestacija planirano je 400.000,00 kn donacija.

Za pomoći sportskim društvima planirano je 400.000,00 kn donacija.

Za sportske aktivnosti invalidnih osoba planirano je 25.000,00 kn.

Za uređenje i izgradnju sportskih objekata planirano je 150.000,00 kn donacija te 550.000,00 kn pomoći unutar općeg proračuna.

Za zajednice sportskih saveza planirano je 900.000,00 kuna donacija.

 

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu iznosi:

– 100.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave,

– 30.000,00 kn za proračunske korisnike,

– 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije i udruge, udruge građana, ustanove u kulturi, zajednice sportskih saveza, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, umjetnosti i sportu te jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici (u daljnjem tekstu prijavitelji). Prijave se mogu poslati za program/projekt koji će se provoditi tijekom 2018. godine. Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Natječaj poslati najviše dvije (2) prijave. Prijavitelji mogu ostvariti sredstva za isti program/projekt samo kod jednog upravnog tijela Županije.

 

Rok za podnošenje prijava je do 08. ožujka 2018., a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X