logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture u 2020. godini

Predmet Natječaja je iskazivanje potreba i osiguravanje financijske potpore za  projekte, programe ili aktivnosti iz područja kulture u 2020. godini, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu.

 

 

Temeljem ovog Natječaja Županija će dodijeliti financijsku potporu za provedbu projekata, programa ili aktivnosti iz slijedećih područja:

  • muzejska djelatnost,
  • izdavačka djelatnost,
  • podrška kulturnim programima i aktivnostima.

Za dodjelu financijske potpore programu/projektu u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.970.000,00 kuna.

Za muzejsku djelatnost planirano je 30.000,00 kn donacija te 240.000,00 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Za izdavačku djelatnost planirano je 100.000,00 kn donacija i 100.000,00 kn subvencija.

Za podršku kulturnim programima i aktivnostima planirano je 150.000,00 kn subvencija, 250.000,00 kn pomoći unutar općeg proračuna, 100.000,00 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te 1.000.000,00 kn donacija.

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu iznosi:

  • 50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave,
  • 30.000,00 kn za proračunske korisnike drugih proračuna,
  • 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije i udruge, udruge građana, ustanove u kulturi, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici. Jedinice lokalne samouprave mogu se po ovom natječaju natjecati samo za programsko područje „Podrška kulturnim programima i aktivnostima“. 

Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Natječaj poslati najviše dvije (2) prijave.

Ukoliko Prijavitelji podnose dvije prijave, moraju naznačiti prioritetnu prijavu, odnosno prioritetni projekt/program/aktivnost koji namjeravaju provesti.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva za isti projekt/program/aktivnost samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Rok za podnošenje prijava je do 20. ožujka 2020. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X