logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila natječaj za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja u 2019.godini

Temeljem ovog Natječaja financirati će se provedba projekata, programa i aktivnosti: sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija, uređenje objekata i nabava opreme, nabava didaktičkih sredstava i pomagala i unapređenje standarda predškolskog odgoja.

 

 

 

Za dodjelu financijske potpore projektu/programu/aktivnosti u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 715.000,00 kuna i to za sljedeću namjenu:

  • sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija planirano je 35.000,00 kuna
  • uređenje objekata i nabavu opreme 200.000,00 kuna
  • nabava didaktičkih sredstava i pomagala 140.000,00 kuna i
  • unapređenje standarda predškolskog odgoja planirano je 340.000,00 kuna

 

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom projektu/programu/aktivnosti iznosi:

– 50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave,

– 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sljedeći Prijavitelji:

– proračunski korisnici drugih proračuna i privatni vrtići (za sufinanciranje seminara, unapređenje

objekata i nabavu opreme ili didaktičkih sredstava i pomagala) ,

– jedinice lokalne samouprave što se odnosi isključivo za programsko područje „Uređenje i izgradnja sportskih objekata“.

 

Svaki prijavitelj na ovaj Natječaj ima pravo poslati najviše jednu prijavu.

 

Rok za prijavu je do 21.lipnja 2019.godine.

 

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X