logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini

Splitsko-dalmatinska županija poziva udruge da se prijave na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini. Ovim Natječajem dodjeljuje se udrugama financijska potpora za programe i projekte od interesa za opće dobro i za poboljšanje kvalitete života društvene zajednice iz područja djelovanja kako slijedi: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti,  tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju uvjete prihvatljivih prijavitelja sukladno odredbama koje se nalaze u Uputama za prijavitelje (Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja) i odredbama ostale dokumentacije za provedbu Natječaja. Na ovaj Natječaj ne mogu se javiti udruge čije je područje djelovanja isključivo sport  i koje prijavljuju projekt iz područja sportskih djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su koncerti, izložbe, smotre, manifestacije, radionice, tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja i sl.

Korisnicima može biti odobrena financijska potpora za isti program/projekt samo od strane jednog upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 300.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 10.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren kontinuirano do isteka sredstava – najkasnije do 01. prosinca 2022. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X