logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. godini

KulturaPredmet Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja kulture, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu. Za financiranje projekata i programa u okviru Natječaja  raspoloživ je iznos od 1.005.000,00 kuna.

Splitsko-dalmatinska županija je objavila novi Natječaj za financiranje programa i projekata udruga i neprofitnih organizacija koji nisu proračunski korisnici JLS-ova, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017.g.

 

Prihvatljivi prijavitelji / korisnici:

 • Udruge koje se bave određenim djelatnostima / aktivnostima
 • Neprofitne organizacije koji nisu proračunski korisnici gradova / općina (zaklade, ustanove u kulturi,….)

Prihvatljive djelatnosti prijavitelja / korisnika:

 • Muzejska djelatnost
 • Strukovna djelatnost
 • Foto-klubovi
 • Izdavačka djelatnost
 • Scenska djelatnost
 • Glazbena djelatnost
 • Kulturno-umjetnički amaterizam
 • Potpora kulturnim događanjima – kulturne manifestacije

Ukupni fond: 1.005.000,00 kn

Ukupni fond po djelatnostima:

 • Strukovne i ostale udruge                               170.000,00 kn
 • Muzejska djelatnost                                           90.000,00 kn
 • Djelatnost foto-klubova                                     25.000,00 kn
 • Izdavačka djelatnost                                        100.000,00 kn
 • Scenska djelatnost                                              70.000,00 kn
 • Glazbena djelatnost                                         100.000,00 kn
 • Kulturno umjetnički amaterizam                    90.000,00 kn
 • Podrška kulturnim događanjima                  360.000,00  kn

 

Potpora:

 • Do max. 90% iznosa projekta. Prijavitelj / korisnik obvezan je u proračunu programa / projekta planirati minimalno 10 % vlastitih i/ili ostalih izvora financiranja.

Iznos potpore po programu / projektu:

 • Foto-klubovi: do najviše 10.000,00 kn
 • Podrška kulturnim događanjima: do najviše 50.000,00 kn
 • Sve ostale prihvatljive djelatnosti: do najviše 20.000,00 kn

Rok: Natječaj je otvoren do 02.03.2017. godine.

Dokumentacija:  Tekst natječaja, upute za prijavitelje i sve obrasce možete naći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X