logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za prijavu Programa iz područja komunalne infrastrukture, zaštite prirode i uređenja okoliša za sufinanciranje jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava za 2022. godinu

Ovim Javnim pozivom potiču se jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva u komunalnom gospodarstvu na području Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje prijava za sufinanciranje u svrhu realizacije programa/projekata iz područja komunalne infrastrukture, zaštite prirode i uređenja okoliša putem sredstava osiguranih u Proračunu Splitsko dalmatinske-županije za 2022. godinu. Jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u komunalnom gospodarstvu svoje prijave mogu podnijeti za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2022. godine.

Ukoliko se jedan korisnik prijavljuje na ovaj Poziv za više programa/projekata, za svaki program ili projekt potrebna je zasebna prijava i zasebni popunjeni obrasci.
U proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje programa/projekata kako slijedi:

PROGRAM- Zaštita prirode i uređenje okoliša a koji se odnosi na:
1. Nabavu opreme za prikupljanje i odvoz otpada
2. Izradu prostornih planova i ostale dokumentacije

PROGRAM – Smanjenje onečišćenja a koji se odnosi na:
1. Sanaciju nelegalnih odlagališta otpada
2. Ispitivanje kakvoće voda za kupanje na jezerima i rijekama na području SDŽ
3. Pripremu, projektiranje, sanaciju i izgradnju reciklažnih dvorišta i službenih odlagališta

PROGRAM – Poboljšanje komunalne infrastrukture a koji se odnosi na:
1. Izgradnju trgova i tržnica
2. Izgradnju, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta
3. Izgradnju, opremanje i uređenje mrtvačnice i groblja
4. Pomoć jedinicama za komunalno održavanje i opremanje
5. Sufinanciranje projektne dokumentacije za EU projekte JLS

PROGRAM – Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje a koji se odnosi na:
1. Pripremu, projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju objekata vodoopskrbe
2. Pripremu, projektiranju, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju objekata odvodnje

PROGRAM – Razvoj prometne infrastrukture a koji se odnosi na:
1. Pripremu, projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture
2. Projektiranje i izgradnju nogostupa do škola i vrtića

Splitsko-dalmatinska županija može sudjelovati u financiranju/sufinanciranju pojedinačnog programa/projekata jedinice lokalne samouprave ili trgovačkog društva, najviše do iznosa od 800.000,00 kn. Na ovaj Javni poziv ne može se prijaviti program/projekt kojeg financira drugi upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Splitsko- dalmatinske županije za 2022. namijenjenih za sufinanciranje radi provođenja predmetnih programa/projekata, razdjel 006 Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.

Detaljnije informacije i natječajna dokumentacija dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X