logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1. i Mjeru 6. iz Programa potpore razvoju ribarstva na području SDŽ za 2019. g.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore razvoju ribarstva na području SDŽ za 2019.g.: Mjera 1. Izrada projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju riba, rakova i školjki,  Mjera 6. Ulaganja u fizičku imovinu riječnih ribogojilišta

Korisnici potpore:

Mjera 1. :

  • fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost uzgoja, prerade ribe i drugih vodenih organizama

Mjera 6. :

  • fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti uzgoja slatkovodne ribe

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15.svibnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X