logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu

stokaPredmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva: Podmjera 3.1. Obnavljanje stočnog fonda i Podmjera 3.3. Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji.

 

Korisnici potpore su:

  • fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije,
  • poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije te nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi poreznih obveza.

Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

Iznos potpore:

Potpora za Podmjeru 3.1. Obnavljanje stočnog fonda odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i prerađivaču proizvoda istih koji ima potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima. Potpora se odobrava ovisno o sektoru  proizvodnje,  a maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona  korisnik Mjera iz  Programa  iznosi  15.000,00 kuna.

Potporu za Podmjeru 3.3. Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji  imaju svi uzgajivači (posjednici) domaćih životinja koji imaju:

  • prijavljenu stoku na gospodarstvu u  JRDŽ i/ili Središnji registar kopitara  odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na  gospodarstvu,
  • presliku dokumentacije o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala uslijed nepredvidljivih gubitaka u stočarstvu ( grla, stada, jata …).

Podnositelj zahtjeva za potporu ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji, a maksimalan iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona korisnik potpore Podmjere 3.3. iznosi 10.000,00 kuna.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 16. svibnja 2017. godine, a  detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X