logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive

Mikro-gnojivoPredmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive, i to za: 2.1. Izgradnja platoa za kruti stajski gnoj, 2.2. Izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika na poljoprivrednom gospodarstvu, 2.3. Izgradnja armirane betonske temeljne ploče i zidova silosa s nagibom poda od 2% i drenovima za odvod silažnog soka u spremnik.

 

Korisnici potpore:

Pravo na potporu mogu ostvariti fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem  na području Splitsko-dalmatinske županije, odnosno poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav te imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije, nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza. Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

Iznos potpore:

Potpora za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i  proizvođaču  koji ima  potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima. Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

Visina udjela potpore ovisit će o veličini poljoprivrednog gospodarstva i to:

  • potpora za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,
  • potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobrit će se u iznosu do 40% prihvatljivih troškova,
  • maksimalni iznos potpore za Mjeru 2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je  16. svibnja  2017. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X