logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu

poljoprivredno zemljistePredmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta, i to za: Podmjeru 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta te za Podmjeru 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje,oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

 

Korisnici potpore:

Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav, imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije. Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u Upisnik.

 

Iznos potpore:

Iznos potpore za Podmjeru 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta:

-potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,

-potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.1. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

 

Iznos potpore za Podmjeru 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta:

-potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,

-potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 16. svibnja 2017. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X