logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2021. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore u vidu subvencionirane kamatne stope u tekućoj za prethodnu godinu jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima s područja Splitsko-dalmatinske županije a koji su, u svrhu ostvarenja projekata iz fondova EU, podigli kredit u poslovnoj banci ili HBOR-u za izradu projektne dokumentacije.

Visina subvencionirane kamatne stope iznosi:

  • 3% za jedinice lokalne samouprave (JLS) s indeksom razvijenosti manjim od 100 %,
  • 2% za jedinice lokalne samouprave (JLS) s indeksom razvijenosti većim od 100 %,
  • trošak kamatne stope u cijelosti za Lokalne akcijske grupe (LAG) i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu-LAGUR (FLAG).

Iznos maksimalne subvencije kamatne stope kredita po pojedinom korisniku ne može biti veći od 50.000,00 kuna godišnje.

Prihvatljivi odobreni krediti za izradu projektne dokumentacije za ostvarenje projekta za koji se može ostvariti potpora subvencionirane kamatne stope su:

  • ulaganja u fizičku infrastrukturu (lokalne i nerazvrstane ceste, mreža pitke vode, odvodnja-kanalizacija i pročiščivaći, zbrinjavanje komunalnog otpada, javne zgrade i javni otvoreni prostori, proizvodnja energije korištenjem obnovljivih izvora za javnu upotrebu, toplinska, plinska mreža i sl.),
  • ulaganja u društvenu i socijalnu infrastrukturu i usluge (komunalne usluge kao što su groblja, gradski prijevoz, vatrogasna služba, i ostalo, obrazovanje, skrb za djecu, starije osobe i osobe s posebnim potrebama, zdravstvena njega i zaštita, biciklističke staze, društveni domovi i sl.),
  • ulaganja u turističku infrastrukturu i usluge (turistički i kulturni centri i sl.),
  • ulaganja u očuvanje kulturne i prirodne baštine (objekti i mjesta za promicanje kulturne i prirodne baštine (muzeji, izložbeni centri, povijesne i tradicijske zgrade i ruševine, prirodne znamenitosti, uređenje i izgradnja tematskih staza i ostalo),
  • izrada i provedba Lokalne razvojne strategije područja lokalne akcijske grupe (LAG) ili lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR / FLAG-a).

Neprihvatljivi troškovi projekta za koje se ne može ostvariti potpora su:

  • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
  • bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. srpnja 2021. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X