logo

Splitsko – dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko – dalmatinske županije za 2021. godinu

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko – dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja.

Potpora se dodjeljuje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1: Poduzetnici početnici,

Mjera 2: Žene poduzetnice.

 

Mjera 1: PODUZETNICI POČETNICI

Pravo na potporu mogu ostvariti:

 • trgovačka društva,
 • jednostavna trgovačka društva,
 • specijalističke ordinacije,
 • ovlašteni uredi,
 • obrtnici,
 • pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću i koje posluje najviše  dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Iznos potpore:

 • Za Korisnike sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 50% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 20.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina i  za Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 30.000,00 kuna.
 • Za Korisnike sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina najviše do  50.000,00 kuna.
 • Neovisno o sjedištu, za Korisnike čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.

 

Mjera 2: ŽENE PODUZETNICE

Pravo na potporu mogu ostvariti:

 • trgovačka društva,
 • jednostavna trgovačka društva,
 • specijalističke ordinacije,
 • ovlašteni uredi,
 • obrtnici,
 • fizičke osobe i pravne osobe u većinskom vlasništvu žena, koje se bave gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija,
 • fizičke osobe i pravne osobe u većinskom vlasništvu žene, koje se bave gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv, a koje se natječu za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Iznos potpore:

 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 80% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 20.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina  i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 30.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do  50.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice neovisno o sjedištu čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini.

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu u okviru Mjere 1 i Mjere 2 su:

 • nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • nabava vozila za gospodarske svrhe,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 • ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove,
 • ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva,
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod,
 • ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala),
 • poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja,
 • čuvanje djece, troškovi vrtića, troškova odgajatelja za djecu predškolske dobi, u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini, odnosno za žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini,
 • usluge konzultanata do 2.000,00 kuna, na godišnjoj razini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 24. svibnja 2021. godine, a detaljnije informacije su dostupne OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X