logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja i razvoja tradicijskih djelatnosti.

Korisnici potpore: 

Mjera 1. Početnici u poduzetništvu

1. Pravo na potporu može ostvariti trgovačko društvo, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici, odnosno pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti

1. Pravo na potporu može ostvariti  trgovačko društvo, jednostavna trgovačka društva  i obrtnici, odnosno pravne i fizičke osobe sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko-dalmatinske županije izuzev područja grada Splita, koje se bave tradicijskom djelatnošću i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Iznos financijske potpore:

Za Korisnike sa sjedištem van grada Splita potpora se dodjeljuje iznosu od 80 % opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina najviše do 50.000,00 kuna.

Korisnicima Programa čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u iznosu od 80 % opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:

  • Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
  • Nabava vozila za gospodarske svrhe. Pod pojmom  vozilo za gospodarske svrhe smatraju se motorna vozila koja su razvrstana u kategoriju N Priloga II. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila,
  • Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
  • Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove,
  • Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva,
  • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod,
  • Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala),
  • Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja,
  • Čuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. svibnja 2019. godine, a detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X